पाणीवाडा उठावणा संथारा
     
     
     
     
     

श्री अहमदनगर ओसवाल पंचायत सभा, अहमदनगर

अध्यक्षांचे नाव कार्यकाल
श्री. रमेशलालजी कनकमलजी फिरोदिया २०१५ पासून
श्री. संजयलालजी फुलचंदजी चोपडा २०१२ ते २०१५
श्री. सुवालालजी आनंदरामजी गुंदेचा १९८७ ते २०१२
श्री. धनराजजी श्रीमलजी पितळे १९८३ ते १९८७
श्री. शांतीलालजी बन्सीलालजी गांधी १९७४ ते १९८२
श्री. नेनसुखजी चूनीलालजी मुथा १९७२ ते १९७३
श्री. उत्तमचंदजी रामचंदजी बोगावत १९६९ ते १९७२
श्री. मोतीलालजी कुंदनमलजी फिरोदिया १९६९ ते १९७०
श्री. चांदमलजी केशरचंदजी मुनोत १९६७ ते १९६८
श्री. मोतीलालजी हिरालालजी बोरा १९६५ ते १९६७
श्री. मोतीलालजी मुलतानचंदजी बोरा १९५९ ते १९६४
श्री. कुंदनमलजी शोभाचंदजी फिरोदिया १९५४ ते १९५९
श्री. पुनामचंदजी नवलमलजीमुथा १९५३

अल्पसंख्याक लाभ

समिती सदस्य-२०१६

member

श्री. रमेश कनकमलजी फिरोदिया

अध्यक्ष

member

श्री. नरेन्द्र शांतीकुमारजी फिरोदिया

उपाध्यक्ष

member

श्री. अशोक धनराजजी पितळे

उपाध्यक्ष

member

श्री. शैलेश सुरेशजी मुनोत

प्रधानमंत्री

member

श्री. महेश मनसुखलालजी भळगट

खजिनदार

member

श्री. संतोष फुलचंदजी गांधी

मानदमंत्री

member

श्री. नितीन सुभाषलालजी पटवा

मानदमंत्री

 1. श्री. सुनील मुनोत
 2. श्री. जवाहर मुथा
 3. अँड. प्रमोद मेहेर
 4. अँड. नरेश गुगळे
 5. श्री. राजेंद्र चोपडा
 6. श्री. अनिल पोखरणा
 1. श्री. प्रकाश पोखरणा
 2. श्री. पोपटलालजी भंडारी
 3. श्री. सुभाष मुथा
 4. श्री. संतोष डुंगरवाल
 5. श्री. शरद मेहेर
 6. अँड. विजय मुथा
 1. श्री. चंद्रकांत भंडारी
 2. श्री. संपतलालजी मुथियान
 3. श्री. समीर बोरा
 4. श्री. ललित गुंदेचा
 5. श्री. अभय गांधी
 6. श्री. संदीप गांधी

अधिक माहितीसाठी संपर्क...

श्री अहमदनगर ओसवाल पंचायत सभा,अहमदनगर.

शहाजी रोड, अहमदनगर - ४१४००१. फोन : (०२४१) २३४६७३८

अधिक माहितीसाठी संपर्क-

98220101017 | 9822398333 | 9561732000 | 9225623800

Follow Us On

Copyright © 2016 & Developed By